Secció d'Institut Castelló d'Empúries

Us donem la benvinguda

Inici / Triangle de Sierpiński [5]

Alumnes de 3r construint un triangle de Sierpiński. Optativa de matemàtiques, estudiant els fractals.